Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×

More from deviantARTDetails

Submitted on
December 14, 2013
Link
Thumb

Stats

Views
4,060 (9 today)
Favourites
361 (who?)
Comments
192
×

Lưu ý: ko chính chủ nhưng tớ có công vít lượm ...

Yêu cầu lấy: wat+fav+cmt

Đem đi share biz hoặc bán phải nói

:) (Smile) Vô chủ đề chính đây, 1...2...3...có lấy ko chờ j nữaGiggle 

 1. www.digitalscrapbookingstudio.…
 2. www.pumpkinsandposies.com/free…
 3. aulasdrica.blogspot.com/search…
 4. qachiasebizhtvn.blogspot.com/2…
 5. www.fshare.vn/file/T6VMKMR2VT/
 6. phantoms9.minus.com/uploads
 7. www.miamasvin.co.kr/?cafe_mkt=…
 8. www.styleonme.com/
 9. snsdpics.com/yoona-gimpo-airpo…
 10. trungtamphukienpts.imgur.com/
 11. minus.com/mbszq5ccNDhguN - 300 phụ kiện scrapbook ko fai web thực sự nhưng nhìu
 12. dethuongthocon2009.imgur.com/ - vô tình thấy trên google
 13. kellylovekpop1.imgur.com/ - cái này cũng z
 14. darkhand340.minus.com/   
 15. lapepbbt.minus.com/uploads  - stock tem trạng
 16. hdkt.minus.com/
 17. bestfreedigitalscrapbook.com/
 18. s1086.photobucket.com/user/KSM…
  22.taetae-norio.minus.com/uploads


Love Tất cả là 22 web hết là do tớ tự mần search trên google nếu dính web ai thì tớ sẽ sorry và đền pù thỏa đáng nhưng nếu nhận bậy tớ bik đc thì DIEI think I've fainted. I think I've fainted. I think I've fainted. I think I've fainted. Và làm ơn đừng war tớ chán gặp mấy anh chị anh hùng bàn phím rùiStare Yawn

:D (Big Grin) Tớ còn khá nhìu web nữa đủ 100 watcher thì up tiếpClap

Lấy ko wat+fav+cmt ta trù cho mi xui cả năm, thi rớt, gia đình dòng họ tán gia bại sản 10000...kíp, ra đường bị ng ta rủa, trù...(còn nhìu nữa đấy!) lấy ko làm theo coi chừng mốt bị đừng có trách ( thường trù hơi bị linh )

Llama Emoji 35 (Desire or Want Something) [V2] if you see your web please tell me. I hope You will like my blog.Thanks and Enjoy. Sorry My english is very badCutie Bye - 13 NaNoEmo #19 Add a Comment:
 
:iconmitabu:
MitaBu Featured By Owner 1 day ago
xin
Reply
:iconnakyung-san:
NaKyung-san Featured By Owner 5 days ago  New member
Fav + Wat + Comt **
Reply
:iconmiyudyhaitoshi:
miyudyhaitoshi Featured By Owner Jul 20, 2014  Student Traditional Artist
wat+fav+cmt
Reply
:iconrei76:
Rei76 Featured By Owner Jul 19, 2014  New member
Watch + Fav + Cmt '-'
Reply
:iconrikopun:
RikoPun Featured By Owner Jul 18, 2014  New member Student Interface Designer
Wat+Fav+Cmt  .-.

Reply
:iconsarah-fanytastic:
Sarah-Fanytastic Featured By Owner Jul 14, 2014  New member
Cmt~ 
Reply
:iconm-aquarius:
m-aquarius Featured By Owner Jul 14, 2014  New member
Wat+Fav+Cmt ^^
Reply
:iconjackiecucheo:
Jackiecucheo Featured By Owner Jul 14, 2014  New member
Watch + Fav + Cmt =D
Reply
:iconskanantene:
SkaNantene Featured By Owner Jul 14, 2014  New member
:D (Big Grin) Wat + Fav + Cmt = Lấy
Reply
:iconsamkhuq2002:
samkhuq2002 Featured By Owner Jul 12, 2014  New member Student
Wat + Fav + Cmt = Xin :D
Reply
Add a Comment: