Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Featured in Collections

Tutorial by Jackiecucheo

Journal by poubery

TUT by thanhsowon


More from DeviantArtDetails

Submitted on
December 14, 2013
Link
Thumb

Stats

Views
5,275 (7 today)
Favourites
407 (who?)
Comments
208
×

Lưu ý: ko chính chủ nhưng tớ có công vít lượm ...

Yêu cầu lấy: wat+fav+cmt

Đem đi share biz hoặc bán phải nói

:) (Smile) Vô chủ đề chính đây, 1...2...3...có lấy ko chờ j nữaGiggle 

 1. www.digitalscrapbookingstudio.…
 2. www.pumpkinsandposies.com/free…
 3. aulasdrica.blogspot.com/search…
 4. qachiasebizhtvn.blogspot.com/2…
 5. www.fshare.vn/file/T6VMKMR2VT/
 6. phantoms9.minus.com/uploads
 7. www.miamasvin.co.kr/?cafe_mkt=…
 8. www.styleonme.com/
 9. snsdpics.com/yoona-gimpo-airpo…
 10. trungtamphukienpts.imgur.com/
 11. minus.com/mbszq5ccNDhguN - 300 phụ kiện scrapbook ko fai web thực sự nhưng nhìu
 12. dethuongthocon2009.imgur.com/ - vô tình thấy trên google
 13. kellylovekpop1.imgur.com/ - cái này cũng z
 14. darkhand340.minus.com/   
 15. lapepbbt.minus.com/uploads  - stock tem trạng
 16. hdkt.minus.com/
 17. bestfreedigitalscrapbook.com/
 18. s1086.photobucket.com/user/KSM…
  22.taetae-norio.minus.com/uploads


Love Tất cả là 22 web hết là do tớ tự mần search trên google nếu dính web ai thì tớ sẽ sorry và đền pù thỏa đáng nhưng nếu nhận bậy tớ bik đc thì DIEI think I've fainted. I think I've fainted. I think I've fainted. I think I've fainted. Và làm ơn đừng war tớ chán gặp mấy anh chị anh hùng bàn phím rùiStare Yawn

:D (Big Grin) Tớ còn khá nhìu web nữa đủ 100 watcher thì up tiếpClap

Lấy ko wat+fav+cmt ta trù cho mi xui cả năm, thi rớt, gia đình dòng họ tán gia bại sản 10000...kíp, ra đường bị ng ta rủa, trù...(còn nhìu nữa đấy!) lấy ko làm theo coi chừng mốt bị đừng có trách ( thường trù hơi bị linh )

Llama Emoji 35 (Desire or Want Something) [V2] if you see your web please tell me. I hope You will like my blog.Thanks and Enjoy. Sorry My english is very badCutie Bye - 13 NaNoEmo #19 Add a Comment:
 
:iconnhiximuoi:
nhiximuoi Featured By Owner 14 hours ago  New member Student Interface Designer
xin
Reply
:iconsijika-aka-suna:
Sijika-Aka-Suna Featured By Owner 1 day ago  New member
- Xin
Reply
:iconyukiyama-michiyo2k3:
yukiyama-michiyo2k3 Featured By Owner Dec 9, 2014  New member
wat+fav+cmt
Reply
:iconyunibrender:
YuniBrender Featured By Owner Nov 29, 2014  New member
wat+fav+cmt
Reply
:iconjungjejae:
JungJeJae Featured By Owner Oct 29, 2014
xin
Reply
:iconmynnpoomie:
MynnPoomie Featured By Owner Oct 8, 2014  New member
Xin
Reply
:iconrylyoonyulsic:
RylYoonYulSic Featured By Owner Sep 24, 2014
thanks''
Reply
:iconyunrinnee2k:
YunRinnee2k Featured By Owner Sep 2, 2014  Student
Xin 
Reply
:iconminachan19:
MinaChan19 Featured By Owner Aug 23, 2014
xin
Reply
:iconcinchan98:
Cinchan98 Featured By Owner Aug 16, 2014
Xin <3
Reply
Add a Comment: