Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×

More from deviantARTDetails

Submitted on
December 14, 2013
Link
Thumb

Stats

Views
2,279 (18 today)
Favourites
235 (who?)
Comments
142
×

Lưu ý: ko chính chủ nhưng tớ có công vít lượm ...

Yêu cầu lấy: wat+fav+cmt

Đem đi share biz hoặc bán phải nói

:) (Smile) Vô chủ đề chính đây, 1...2...3...có lấy ko chờ j nữaGiggle 

 1. www.digitalscrapbookingstudio.…
 2. www.pumpkinsandposies.com/free…
 3. aulasdrica.blogspot.com/search…
 4. qachiasebizhtvn.blogspot.com/2…
 5. www.fshare.vn/file/T6VMKMR2VT/
 6. phantoms9.minus.com/uploads
 7. www.miamasvin.co.kr/?cafe_mkt=…
 8. www.styleonme.com/
 9. snsdpics.com/yoona-gimpo-airpo…
 10. trungtamphukienpts.imgur.com/
 11. minus.com/mbszq5ccNDhguN - 300 phụ kiện scrapbook ko fai web thực sự nhưng nhìu
 12. dethuongthocon2009.imgur.com/ - vô tình thấy trên google
 13. kellylovekpop1.imgur.com/ - cái này cũng z
 14. darkhand340.minus.com/   
 15. lapepbbt.minus.com/uploads  - stock tem trạng
 16. hdkt.minus.com/
 17. bestfreedigitalscrapbook.com/
 18. s1086.photobucket.com/user/KSM…
  22.taetae-norio.minus.com/uploads


Love Tất cả là 22 web hết là do tớ tự mần search trên google nếu dính web ai thì tớ sẽ sorry và đền pù thỏa đáng nhưng nếu nhận bậy tớ bik đc thì DIEI think I've fainted. I think I've fainted. I think I've fainted. I think I've fainted. Và làm ơn đừng war tớ chán gặp mấy anh chị anh hùng bàn phím rùiStare Yawn

:D (Big Grin) Tớ còn khá nhìu web nữa đủ 100 watcher thì up tiếpClap

Lấy ko wat+fav+cmt ta trù cho mi xui cả năm, thi rớt, gia đình dòng họ tán gia bại sản 10000...kíp, ra đường bị ng ta rủa, trù...(còn nhìu nữa đấy!) lấy ko làm theo coi chừng mốt bị đừng có trách ( thường trù hơi bị linh )

Llama Emoji 35 (Desire or Want Something) [V2] if you see your web please tell me. I hope You will like my blog.Thanks and Enjoy. Sorry My english is very badCutie Bye - 13 NaNoEmo #19 Add a Comment:
 
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 2 days ago  Hobbyist Interface Designer
Xin nhé ! =)
Reply
:iconphuongquyen94:
phuongquyen94 5 days ago  New member
 wat+fav+cmt
Reply
:iconbucucheoo:
Bucucheoo 5 days ago  New member
xin
Reply
:iconyunguyen001:
YuNguyen001 6 days ago  New member
xin
Reply
:iconmahanayuriri:
mahanayuriri Apr 9, 2014  New member
wAt + fAv + cMt
Reply
:iconflurrydesigner:
là zề v bn 
wat+fav
Reply
:iconlinh23:
thanks kiu bạn
Reply
:iconjiebabie:
JieBabie Apr 5, 2014  New member
wat+fav+cmt = xin nhé :) 
Reply
:iconramiee2k:
Ramiee2k Apr 5, 2014  Student Traditional Artist
wat fav com
Reply
Add a Comment: